Termeni şi condiţii

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea SC CARNIPROD SRL sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau incorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri. Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite, colectiv, "Mărci") ce apar pe acest website aparțin SC CARNIPROD SRL. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. SC CARNIPROD SRL își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Garanții și termeni
Acest website vă este oferit "așa cum este" și "așa cum este pus la dispoziție". Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia. Termenii "SC CARNIPROD SRL", "noi", "a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/noastre" și brandurile/mărcile care apar pe acest site se referă la SC CARNIPROD SRL și la oricare dintre companiile afiliate acestuia, după cum o cere contextul. "Voi/Dumneavoastră/Tu" se referă la orice persoană care accesează și/sau folosește acest website.

Acuratetea și actualitatea informației
Deși depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratetea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.

Transmitere
Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin postă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, intrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietatea SC CARNIPROD SRL și poate fi folosit în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, dezvă luire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poștă.
În plus, SC CARNIPROD SRL este liber să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații garantați totodată că sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către SC CARNIPROD SRL nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nici o altă lege în vigoare. SC CARNIPROD SRL nu are nici o obligație de a folosi informația primită.

Responsabilitate legală
SC CARNIPROD SRL și /sau orice alte parți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le intreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de postă electronică trimis de dumneavoastră.

SC CARNIPROD SRL și /sau orice alte parți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, SC CARNIPROD SRL nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de SC CARNIPROD SRL sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activități interzise
Este interzisă intreprinderea oricărui act pe care SC CARNIPROD SRL, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzănd dar fără a se limita la:

  • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;
  • Folosirea acestui website pentru a defaima sau calomnia SC CARNIPROD SRL , angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a SC CARNIPROD SRL;
  • Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților SC CARNIPROD SRL sau proprietăților altor persoane;
  • Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale SC CARNIPROD SRL sau ale terților.

Jurisdicție
Produsele SC CARNIPROD SRL, materialele, ofertele, informațiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienții și utilizatorii din România. SC CARNIPROD SRL nu garantează că produsele și conținutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locații decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc. Dumneavoastră și SC CARNIPROD SRL sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi inaintate exclusiv instanțelor din România.

Politica de confidențialitate
Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest website.

Google Analytics
Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizează cookies, care sunt fișiere text plasate în computerul dumneavoastră, pentru a analiza modul de utilizare a site-ului. Informațiile generate de cookies despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului web de către dumneavoastră, alcătuind rapoarte despre activitatea site-urilor web pentru operatorii de site-uri web și furnizând alte servicii legate de activitatea site-urilor web și a utilizării internetului. Google poate transfera aceste informații către terțe părti dacă li se solicită acest lucru conform legii, sau dacă aceste terțe parți prelucrează informații pentru Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu nici o altă dată deținută de Google. Puteți refuza să utilizați cookies prin selectarea setărilor specifice pe browswer-ul dumneavoastră, dar vă rugăm să țineți cont de faptul că în acest mod, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. Folosind acest website, consimțiți prelucrarea datelor dumneavoastră de către Google în modul și scopul descris mai sus.