CARIERĂ

La Carniprod lucrăm cu pasiune, cu devotament şi atenţie sporită la detalii. Fiecare preparat pe care îl pregătim trebuie să fie perfect pentru clienţii noştri. Lucrăm în echipă şi ne bucurăm împreună de rezultatele noastre.

Pentru că apreciăm loialitatea ta, am asezonat pachetul salarial cu avantaje multiple. Îţi vom asigura transportul gratuit la şi de la locul de muncă, precum şi masa la sediul societăţii, contract pe perioadă nedeterminată, tichete masa

Dacă eşti o persoană dinamică, dedicată şi vrei să faci parte din echipa noastră, trimite-ne cv-ul tău folosind formularul de mai jos!

Te aşteptăm!

Posturi vacante

LUCRĂTOR COMERCIAL

  • studii minime - liceul
  • specialităţi acceptate - industrie alimentară, economic
  • durata minimă de experienţă acceptată : 1 an
  • abilităţi necesare - cunoaşterea utilizării calculatorului

ŞOFER CATEGORIA B,C,D

- studii minime - şcoală profesională,
- specialităţi acceptate - transporturi, mecanică
- durata minimă de experienţă acceptată : 2 ani specialitate
- abilităţi necesare - cunoştinţe şi deprinderi de mecanică auto

MUNCITORI NECALIFICAŢI (în vederea calificării la locul de munca ca transator))

  • studii minime - şcoală profesională
  • specialităţi acceptate - industrie alimentară

VANZATOARE

Studii minime  - liceul

Specilitati acceptate - industrie alimentara, economic, teoretic

Durata minima de experienta necesara  - 2 ani specialitate

AMBALATOR MANUAL

Studii minine : şcoală professională

Specialităţi acceptate  : tehnologia şi chimia alimentară

Abilităţi minime necesare : cunoştinţe  şi deprinderi de igienă

FACTURIST


Competenţa necesară a postului:
a. studii minime: liceul;
b. specialităţi acceptate: economic, industrie alimentară;
c. durata minimă de experienţă acceptată: 1 an în specialitate;
d. abilităţi minime necesare: utilizarea calculatorului.

Calităţi personale:
a. generale: operativitate, amabilitate, receptivitate, atenţie distributivă;

Condiţiile de muncă specifice postului:
a. durata programului de muncă: 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămînă, 3 schimburi.

Atribuţii profesionale:
emite facturi în baza notelor de cântar, avizului de expediţie şi calculului de discount făcut de serviciul financiar-contabilitate,
emite facturi retur în funcţie de procesul-verbal de retur întocmit de şeful secţiei livrare şi aprobat de directorul comercial,
ţine legătura cu serviciul financiar-contabilitate privind soldul clienţilor sau alte informaţii de natură comercială,
rezolvă reclamaţiile clienţilor referitoare la diferite erori de facturare,
predă facturile şi avizele de expediţie emise şi semnate de delegatul unităţii sau client,
preia comenzile atât de la clienţi cât şi de la magazinele proprii prin orice mijloace de comunicare (telefonic, fax, mail, s.a.) atunci când acest lucru se impune,
introduce în sistem comenzile primite atât de la magazinele proprii cât şi de la clienţi, atunci când acest lucru se impune, şi le transmite persoanelor responsabile din depozite
întocmeşte avizele de însoţire a mărfii pentru magazinele proprii sau pentru ceilalţi clienţi în baza comenzilor existente în sistem ca rezultat al produselor cântărite şi pregătite de responsabilii din cadrul depozitelor
comunica responsabilului livrare orice problema semnalata catre client.
listeaza comenzile venite de la clienti si se asigura ca ajung la pregatire.
se asigura ca s-au dat in lucru toate comenzile primite pentru a doua zi
efectueaza receptia cantitativa a produselor(intercompany) si intocmeste NIR.

Manipulant marfuri

studii minime:8 clase

Operator la fabricarea mezelurilor

studii minime:şcoală profesională

specialităţi acceptate industrie alimentară

Tehnician echipamente de calcul şi retele

Studii minime : medii

Specialitate acceptata : informatic[

Durata minima de experienta : 3 ani in specialitate

Ciontolitor tranşator carne

studii minime - şcoală profesională,

specialităţi acceptate - industrie alimentară,

abilităţi minime necesare - cunoştinţe de bilogie, anatomie animală, cunoştinţe şi deprinderi de igienă,

atribuţii profesionale - preluacrare carcasă porc, carne de vita

                              - dezosează piesele componente.

Contabil Şef


Responsabilităţi

Asigură împreună cu echipa  evidenţa contabilă şi operativă a:
- mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
- stocurilor
- a relatiilor cu tertii,
- a trezoreriei
- evidenta veniturilor si cheltuielilor
Contabilizează împreună cu echipa, facturile emise pentru clienţi si a facturilor de la furnizori (stocuri si servicii), inregistreaza incasarile si platile conform extrasului de cont, operează încasările şi plăţile în numerar, operează avansurile de trezorerie conform deconturilor, atat pentru business-ul de producţie cât şi pentru cel de retail
Asigură documentarea corespunzatoare a tuturor înregistrarilor contabile, precum şi arhivarea documentelor,
Organizeaza managementul platilor si a casg flow-ului, conform procedurilor interne,
Întocmeşte situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora
Asigura inchiderea de luna, a balantei de verificare sintetice si analitice, conform unui plan de termene agreat la nivel de grup
Intocmeste declaratiile fiscale lunare/trimestriale (incl. SAF-T, Intrastat, Mediu, etc.) si se asigura de depunerea acestora la timp; intocmeste statistici si alte raportari solicitate de diverse institutii, cf. legislatiei actuale.
Asigura si organizeaza inventarierea patrimoniului, conform politicilor interne; se asigura ca sunt implementate si sunt functionale politicile si procedurile (de natura financiar – contabila) de la nivel de grup.
Reprezinta societatea in fata autoritatilor competente (cele administrative locale, fiscale, etc)
Intocmeste situatiile financiare anuale si mentine relatia cu auditorul si pregateste detaliile solicitate pentru auditul financiar
Asigura reconcilierea soldurilor de clienti si furnizori si a rulajelor cu acestia atat pentru cei intercompany cat si pentru terti
Se updateaza in mod permanent la modificarile legislative in domeniul financiar -contabil si fiscal
Participa la diverse proiecte interne (ex. de eficientizare a fluxului de informatii, de documente, etc).

Cerintele postului:
Experienta: intr-o pozitie similara min. 3 ani;

Studii: ”Stiinte Economice”, Facultatea Contabilitate, sau Finante banci;
Competente operare computer: excelenta cunoastere a pachetului MS Office, experienta de lucrul cu sisteme informatice financiar-contabile;
Competente comportamentale: responsabilitate, demonstreaza competente de lucru in echipa, initiativa, orientare pe obiective si rezultate, bun control al situatiilor de presiune.

Se ofera:Oportunitati de dezvoltare in job si o colaborare pe termen lung;

O echipa dinamica;
Sansa de a gusta din succesul unui lider de piata.

System administrator junior

Studii superioare absolvite in domeniul informaticii sau al ciberneticii economice
Minim 1 an experienta in domeniul IT

Cerinte obligatorii:

Cunoasterea unui sistem ERP sau unei aplicatii de tip enterprise
Cunostinte tehnice specifice de IT
Competente in cunoasterea retelelor si a protocoalelor de retea
Cunostinte de nivel mediu in administrarea sistemelor de operare client (Windows 7, Windows 10, Windows 11)
Limba engleza (vorbit, scris) - nivel mediu
Cunostine depanare hardware
Cunostinte despre medii cloud
Dorinta de a invata lucruri noi
Initiativa si proactivitate

Constituie un avantaj:

Sa fi administrat un ERP sau o aplicatie enterprise
Sa fi depanat hardware retele si calculatoare

Descrierea jobului ( responsabilitati ) principale:

Intelegerea rapida a structurii unui sistem de tip ERP
Efectueaza documentatii si proceduri pentru administrarea ERP-ului
Participa activ in proiectele cu rezonanta IT
Asigura buna functionare a retelei de calculatoare alaturi de echipa IT
Intervine si rezolva incidentele de helpdesk level 1
Asigura (impreuna cu ceilalti membrii ai echipei) training pe diverse aplicatii
Pastreaza o comunicare continua cu echipa IT in cazul unui incident care afecteaza business-ul

FOCHIST LA CALDARI ABUR INDUSTRIAL

- studii minime - şcoală profesională,

-specialităţi acceptate - mecanică, termotehnică, electrotehnică

- instruire necesară specifică postului - curs de perfecţionare,

- abilităţi minime necesare - cunoştinţe şi deprinderi de mecanică şi sudură